سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سهیلا شهریاری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی – گرایش گیاهان دارویی – دانشکده کشاو
مجید عزیزی – دانشجویان گروه علوم باغبانی – دانشکده کشاورزی – دانشگاه فردوسی مشهد
حسین آرویی – استادیار گروه علوم باغبانی – دانشکده کشاورزی – دانشگاه فردوسی مشهد
حسین انصاری – استادیار گروه آبیاری – دانشکده کشاورزی – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

نعنا فلفلی با نام علمی Mentha piperita L. از جمله گیاهان دارویی و معطر باارزش در صنایع دارویی، قضایی، آرایشی و بهداشتی است که به دلیل پیش وسیع کاربرد آن در صنایع مختلف دارویی در صد وصی از مزارع کشت می‌شود. به منظور بررسی تأثیر رژیم‌های مختلف آبیاری در شاخص‌های فیزیولوژیک و میزان ساز گیاه دارویی نعنا فلفلی آزمایشی در سال ۱۳۸۹ در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. دیوارها شامل سه سطح آبیاری (۱۰۰ ، ۸۰ و ۶۰% نیاز آبی محاسبه شده از تشت تبخیر کلاس A) بود. نتایج حاصل از دو چین به‌صورت آزمایش فاکتوریل بر مبنای بلوک‌های کامل تصادفی و داده‌های حاصل از یک سال به صورت اسپلیت پلات در زمان آنالیز شده است. نتایج حاصل از دو چین نشان داد که نعنا فلفلی در چین اول نسبت به چین دوم از رشد بهتری برخوردار است . به طوری که این گیاه بیشترین میزان وزن خشک ( ۲۴/۲۶gr)، میزان اسانس (۲/۴۳۳ %v/w) عملکرد اسپانسر (۶۱/۱۴ L/ha) را در چین اول تولید نمود .