سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید مرادی موفق – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه ارومیه
علیرضا مناف پور – استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه ارومیه

چکیده:

موضوع اندرکنش خاک و سازه همواره یکی از موضوعات مورد توجه مهندسین در چند دهه گذشته بوده است درسالهای اخیر مشاهداتی بدست امده طی زلزله های بزرگ براهمیت این موضوع و بخصوص اندرکنش دینامیکی خاک و سازه بیش از پیش افزوده است در تحلیل های متداول دینامیکی سازه ها بطور معمول فرض می شود که خاک زیرشالوده صلب است در صورتیکه این فرض تنها برای ساز ه های ساخته شده برروی سنگ یا زمین خیلی سخت درست است عامل تغییر شکل و انعطاف پذیری خاک باعث تغییر خصوصیات حرکات ازاد زمین که بیانگر پاسخ زمین در غیاب هرگونه اثرات ناشی از ارتعاش سازه ها می باشد در سطح شده و نیز تغییرات قابل ملاحظه ای رادر پاسخ لرزه ای سازه به وجود می اورد که مشخص ترین آنها تغییر شکل مدها و پریود اساسی سازه است.