سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهرام جعفرطباطبایی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران مهندسی آب
مهدی اژدری مقدم – استادیار گروه عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان
حسین شاه حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه های هیدرولیکی

چکیده:

یکی از پدیده های حائز اهمیت در هیدرولوژی فرایند بارش – رواناب می باشد برآورد رواناب حاصل از بارندگی دریک حوزه آبریز ازجهات گوناگون از جمله مدیریت سدها و مخازن طراحی سازه های کنترل و تنظیم سیلاب کنمترل فرسایش کناره و بستر رودخانه سیستمهای هشدار سیل و غیره از دیرباز مورد توجه هیدرولوژیست ها بوده است با توجه به طبیعت غیرخطی و اتفاقی پدیده های هیدرولوژیکی کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی دراین علم کاملا قابل توجیه است دراین تحقیق نوعی از شبکه های عصبی مصنوعی یعنی شبکه های پرسپترون چند لایه برای مدلسازی رواناب ناشی از بارندگی استفاده شدهاست .