سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا شاکری –
فرهاد شهرکی –

چکیده:

ایمنی نقش مهمی را در تمامی مراحل طراحی فرآیندهای شیمیایی ایفا می کند. به منظور حصول اطمینان از مسائل مربوط به ایمنی و محیط زیست و همچنین به حداقل رساندن تغییرات آتی در فرآیند و تجهیزات به دلیل مشکلات ایمنی، مسأله ایمنی باید در مطالعات اولیه طراحی مورد توجه قرار گیرد. پس از مدل سازی حوادث محتملی که در یک فرآیند امکان رخ دادن آنها موجود است، نوبت به ارزیابی آثار و پیامدهای آن حوادث می رسد که آنها را می توان به سه دسته پیامدهای ناشی از سمیت مواد رها شده در محیط، پیامدهای ناشی از آتش سوزی مواد رها شده در محیط و پیامدهای ناشی از انفجار مواد رها شده در محیط تقسیم بندی کرد. محاسبه شدت عواقب و پیامدهای حوادث احتمالی تحت عنوان ارزیابی پیامد شناخته می شود. در حقیقت ارزیابی پیامد گام سوم از مراحل چهارگانه ارزیابی ریسک می باشد. در این مطالعه تأثیرات رطوبت و پایداری جوی بر پیامد حوادث بررسی شده است و به این نتیجه رسیدیم که هرچه پایداری جوی بیشتر باشد محدوده ای که تحت تأثیر حوادث قرار می گیرد بیشتر است، علاوه بر این هرچه رطوبت بیشتر باشد محدوده ای که تحت تأثیر حوادث قرار می گیرد کمتر است.