سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نوید زارع چنیجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ابیاری وزهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوش
عباس زارع چینجانی – کارشناس ارشد زراعت
صفیه باقری کودکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلا

چکیده:

در مناطق کم آب کشت پاییزه کلزا به عنوان یک گیاه اقتصادی موثر در توسعه روستاها محسوب می گردد عوامل رطوبتی موثر بر عملکرد شامل ذخیره رطوبتی خاک، میزان و مدت بارندگی و یا ابیاری در طول فصل رشد توانایی خاک در جذب و نگهداری و فراهم ساختن آب قابل استفاده برای گیاه . رطوبت مناسب بستر بذر باعث یکنواختی درجوانه زدن بذر و تسریع در رشد گیاهچه می شود و جوانه زنی یکی از بحرانی ترین مراحل رشد گیاه در شرایطتنش شوری است ابیاری در مرحله گلدهی اهمیت ویژه ای دارد بطوریکه کمبود آب باعث کاهش تولید ماده خشک کمتر شدن غلاف زود از بین رفتن برگ و کاهش عملکرد می شود کافی بودن رطوبت خاک باعث افزایش رشد ریشه افزایش سطح برگ افزایش دوام برگ، طولانی شدن دوره گلدهی افزایش تعدادشاخه درگیاه تعداد گلهای تشکیل دهنده غلاف دانه در غلاف وزن دانه و عملکرد دانه خواهد شد.