سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

غلامرضا خانلری – دانشگاه بوعلی سینا همدان
یاسر دوستی –
رضا محمدی – اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان همدان

چکیده:

مقدار آب موجود در سنگها معمولاً به صورت درصد رطوبت بیان میشود. وجود آب در ساختار سنگهای مارنی، مقاومت آنها را به مقدار زیادی کاهش میدهد. در این پژوهش سعی شده است تا با انجام آزمایشهای بار نقطهای، آزمایش برزیلی وشاخص دوام وارفتگی در حالتهای خشک و مرطوب بر روی نمونههای مارنی، تاثیر حضور آب بر رفتار مهندسی آنها بررسی گردد. بررسی نتایج پس از انجام آزمایشها و مقایسه نتیجه آنها نشان میدهد که وجود آب به مقدار قابل توجهی در کاهش رفتار مکانیکی سنگهای مارنی نقش دارد.