سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین ثابت زنگنه – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز دانشگاه آزاداسل
روزبه فرهودی – هیات علمی دانشکده کشاورزی و علوم آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
سعید سعیدی پور –

چکیده:

این تحقیق جهت بررسی تاًثیر دگرآسیبی عصاره آبی کاه و کلش جو آبی و دیم رقم کارون با غلظت (۰، ۲۵، ۵۰ و۱۰۰ درصد ) بر رشد گیاهچه و تخریب غشای سلولی خردل وحشی بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام شد. نتایج نشان دادند که افزایش غلظت عصاره آبی جو سبب کاهش طول گیاهچه و وزن تر گیاهچه در خردل وحشی شد. افزایش غلظت عصاره آبی جو همچنین سبب افزایش تخریب غشای سلولی و غلظت مالون دی آلدهید در بافت گیاهچه گیاه خردل وحشی شد. در بالاترین سطح غلظت عصاره آبی جو دیم کمترین وزن تر گیاهچه و طول گیاهچه و بیشترین میزان تخریب غشای سلولی مشاهده شد