سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

راهله نیکونام مفرد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
زیبا میرزاخانزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
محسن حدادسبزوار – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

آلیاژ آلومینیوم ۵۰۸۳ از جمله آلیاژهای کار سرد شده ی سری۵xxx آلومینیوم می باشد که امروزه در صنایع دفاعی و کشتی سازی کاربرد فراوان یافته است در این مطالعه صفحات آلیاژی آلومینیوم ۳۲۱۵۰۸۳-Hتحت دو فرایندFSW و TIG به شکل تک پاسه جوشکاری شده اندو میکروساختار، پروفیل سختی و اعوجاج جوشکاری بوجود آمده مورد ارزیابی قرار گرفته است. در مطالعه ی میکروساختاری، از میکروسکوپ نوری و در اندازه گیری سختی از دستگاه سختی سنج برینل استفاده شده است همچنین میزان پاشش ، اعوجاج زاویه ای و ترک های سطحی و عمقی تحت بازرسیNDT قرار گرفته است. نتایجنشان می دهد که نمونه ی جوشکاری شده تحت فرایندFSW خواص مکانیکی و ریزساختاری بهتری نسبت یه نمونه ی جوشکاری شده با فرایندTIG دارد.