سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش پیل سوختی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد رشتچی – دانشجو مقطع کارشناسی ارشد، گرایش سرامیک مهندسی مواد
محمدعلی فقیهی ثانی – عضو هیئت علمی با درجه علمی دانشیاری ، گرایش سرامیک

چکیده:

پیل سوختی اکسید جامد یک دستگاه تبدیل انرژی در حالت جامد جهت تولید الکتریسیته از طریق یک واکنش الکتروشیمیایی در یک الکترولیت هادی یون می باشد. یکی از اجزای این پیل سوختی، اتصال دهنده است. از مهمترین خصوصیات اتصال دهنده می توان به هدایت الکتریکی و مقاومت به اکسیداسیون بالا در دمای ۸۰۰ درجه سانتی گراد اشاره کرد. جهت افزایش هدایت الکتریکی اتصال دهنده های فلزی و سرامیکی، از دوپانت های عناصر نادر خاکی نظیر کلسیم و استرانسیم استفاده می شود. لکن باید تاثیر این افزودنی ها بر مقاومت به اکسیداسیون و سایر خواص اتصال دهنده نیز مدنظر قرار گیرند. در این تحقیق پودر پروسکایتی کرومات لانتانیمLaCrO3 به روش سل-ژل سنتز گردیده است. همچنین پوشش کرومات لانتانیم بر روی زیرلایه فولاد زنگ نزن SUS430 به روش فوق و با تکنیک غوطه وری اعمال گردید. به علاوه، تاثیر افزودنی های کلسیم و استرانسیم بر خصوصیات ساختاری پودرکرومات لانتانیم به وسیله آنالیزSTA بررسی گشت. همچنین تاثیر این عناصر بر مقاومت به اکسیداسیون پوشش کرومات لانتانیم اعمال شده بر روی فولاد زنگ نزن SUS430 طی سیکل های اکسیداسیون در دمای ۸۰۰ درجه سانتی گراد بررسی شد. با توجه به نتایج، ساختار پروسکایتی کرومات لانتانیم سنتز شده به روش سل-ژل در دمای ۸۰۰ درجه سانتی گراد شکل گرفت و این دما به عنوان دمای سنتزLaCrO3 شناخته شد. افزودن عناصر فعالی نظیر کلسیم و استرانسیم باعث تغییر خصوصیات ساختاریLaCrO3 گشت. به علاوه افزودن عناصر فوق تاثیرات متفاوتی بر مقاومت به اکسیداسیون پوشش گذاشت.