سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه پوران منجیلی – دانشجوی کاردانی عمران- اجرای ساختمانهای بتنی، موسسه آموزش عالی جهاد
سیدامیر میرموید – کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک، استاد موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

چکیده:

نفوذ پذیری بتن یکی از خواص مهم بتن در رابطه با دوام آن است. این خاصیت، شرایطی را فراهم می کند که آب یا سیالات دیگر بتوانند در بتن جریان پیدا کرده و مواد مضر و آسیب رسان را با خود به درون بتن حمل نمایند. دوده سیلیس یک ماده افزودنی است که این خاصیت بتن را کنترل می کند. دوده سیلیسSF نسبت به دیگر مواد مکمل مثل خاکستر بادی، واکنش پذیر تر می باشدSF اضافه شده، مقاومت و دوام شیمیایی بالایی به بتن می دهد. در این تحقیق، به بررسی مقادیر مختلف دوده سیلیس و اثر آن بر تراوایی و مقاومت بتن در ساخت سازه های بتنی ساخته شده با آن پرداخته شده است. روش تحقیق: در این مقاله ابتدا به شناخت دوده سیلیس به عنوان یکی از افزودنی های مجاز بتن و سپس به بررسی اثر این ماده بر تراوایی و ویژگی های بتن سخت شده و مقایسه ویژگی تراوایی و مقاومت این نوع بتن با انواع دیگر آن پرداخته شد و طرح اختلاط های مختلف با هم مقایسه شده است، تا بهینه ترین حالت انتخاب شود. نتیجه گیری: در این تحقیق با توجه به مطالعات انجام شده جهت تعیین میزان دوده سیلیس به کاربرده شده در نمونه های بتنی، بهترین مقدار جایگزین آن در نمونه ها تحت شرایط مختلف، با نسبت های آب به سیمان متفاوت و همچنین با در نظر گرفتن مقاومت بتن ساخته شده، ارایه گردیده است.