سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فهیمه دهقانی خواه – گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
مجید کزازی – گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
حسین مددی – گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
وحید حسینی نوه – گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده:

سوسک برگخوار سیب زمینی یکی از مهمترین آفات مزارع سیب زمینی در بسیاری از مناطق ایران و جهان است. تغذیه حشرات کامل و لاروهای این آفت سبب خسارت زیادی به این محصول می شود. مطالعه آنزیم های گوارشی به خصوص کربوهیدرازهای معده میانی این حشره با توجه به حجم تغذیه آن دارای اهمیت زیادی است. آلفا گلوکوزیداز آنزیمی است که اتصالات α۱و۴ موجود در الیگوساکاریدها و دی ساکاریدها را هیدرولیز می نماید. در این تحقیق برخی ویژگی های بیوشیمیایی این آنزیم در معده میانی سوسک کلرادو مورد مطالعه قرار گرفت. مقدار فعالیت کل این آنزیم در معده میانی U/ml33/0 بوده که رفتار تغذیه ای آفت روی کربوهیدرات ها را تأیید می کند. آزمایشاتی که با استفاده از اثر آنزیم آلفا گلوکوزیداز معده میانی روی سوبسترای پارانیتروفنیل آلفا دی گلوکو پیرانوزید انجام شد نشان داد که در طیف دمایی ۵ – ۷۰ درجه سانتی گراد مناسبترین دما C º ۴۵ و در طیف PH 2 – ۸ مناسبترین PH برای فعالیت بهینه آنزیم مقدار ۵/۴ بود.