سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عاطفه قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
رضوان پوراحمدجکتاجی –
شیوا دادخواه –
زهرا شاه عباسپور –

چکیده:

استفاده از سویا درغذا توجه زیادی از طرف صنعت غذا و مصرف کننده ها به خود معطوف داشته است از طرف دیگر مکملسازی کشت ماست سنتی با گونه های بیفیدوباکتریوم ارزش درمانی ماست را افزایش داده و آن را به یک غذای درمانگر عملگرا تبدیل می کند هدف دراین پژوهش تهیه ماستی با بالاترین ارزیابی حسی و جمعیت بیفیدوباکتریها بوده است دراین مطالعه اثر متغیرهای نوع کشت پروبیوتیک Bifidobacteriumlactis B-، ۱۲ و Bifidobacterium lactis B-94 و مخلوط Bifidobacteriumlactis B-، ۱۲ و Bifidobacterium lactis B-94 و دمای گرمخانه گذاری ۳۰ درجه و ۴۰ درجه برروی خواص حسی و جمعیت بیفیدوباکتریها درماست پروبیوتیک سویا مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد که ماست حاوی Bifidobacteriumlactis B-، ۱۲ دمای گرمخانه گذاری ۴۰ درجه بالاترین ارزیابی حسی و ماست حاوی Bifidobacteriumlactis B-، ۱۲ دمای گرمخانه گذاری ۳۷ درجه بالاترین جمعیت بیفیدباکتریها را داشته است.