سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در علوم محض و کاربردی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ثمر بهرامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
سیدمحمد الهی – مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
عطیه ابراهیم خلیلی تبریزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
عاطفه قادری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده:

هدف ازاین مقاله تهیه لایه های نازکZnO به روش تبخیر حرارتی و بررسی خواص اپتیکی از جمله محاسبه گاف نوار اپتیکی در دمای ثابت با ضخامت های متفاوت می باشد. آنالیزXRDبیانگر تشکیل فازZnO می باشدهمچنین تغییرات عبور لایه ها در دما و ضخامت های مختلف مورد بررسی قرار گرفت که آنالیزهایUV-Visibleبیانگر مطالب فوق می باشد