سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین عباس زاده – فارغ التحصیل کارشناسی-دانشکده فنی
عباس زارعی هنزکی – استادیار
هومن مشکات – کارشناس ارشد شرکت مهندسی ایداج

چکیده:

فولاهای فنر برای تولید قطعات با خواص بر جهندگی مطلوب معمولا در شرایط آستمپر و یا کوینج -تمپر بعلت خواص منحصر به فرد ساختارهای حاصل مورد استفاده قرار میگیرند.مزیت این فولاد ها مبتنی بر توانایی تغییر شکل الاستیک بالای آنها بوده که در اثر آن فولاد تا محدوده مشخصی در اثر آن فولاد تا محدوده مشخصی در اثر بارگذاری و بار برداری بدون تغییر شکل باقی می ماند.خواص فولادهای فنر به میزان درصد کربن -افزایش عناصر آلیاژی مانندMn-Cr-Mo-Vو نوع عملیات حرارتی کوینچ-تمپر مربوطه بستگی دارد.از آنجایی که عملیات حرارتی آستنیته کردن درفولادها اولین گام در تدوین برنامه های بعدی عملیاتی حرارتی محسوب می شود مطالعات زیادی درخصوص بررسی اثر دمان و زمان براین ویژگی صورت گرفته است براین اساس درتحقیق حاضر تاثیر دماو زمان بر سینتیک تغییر حالت تشکیل آستنیت توسط معادله اورامی درفولادهای فنر کربن متوسط با انجام سختی سنجی و بررسی ریزیاختار مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.