سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نجمه عظیمی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان، گروه گیاه پزشکی
کمال احمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده کشاورزی،گروه گیاه پ

چکیده:

شته سبز هلو Myzus persicae Sulzer از لحاظ اقتصادی یکی از آفات مهم کشاورزی در نقاط مختلف جهان می‌باشد دامنه میزبانی وسیع و متنوع دارد . شیره اوندهای ابکش گیاه را مکید ناقل بیماری‌های ویروسی در گیاهان میزبان می‌شود . دشمنان طبیعی مختلفی شامل شکار گرها ، پارازیتوئیدها و پاتوژن ها روی این آفات فعالیت می‌کنند . سن های شکاری مانند سن شکار گر Deraeocoris lutescens جایگاه ممتازی در کنترل بیولوژیکی شته ها دارند. در این تحقیق ابتدا سن شکار گر و شته های مذکور در شرایط آزمایشگاهی داخل اتاقک رشد با درجه حرارت ۲۵ ۱ درجه سانتی‌گراد رطوبت نسبی ۶۰ ۱۰ در صد و ۱۶ ساعت روشنایی و هشت ساعت تاریکی پرورش داده شد . سپس میزان تغذیه‌ سن شکارگر از شته سبز هلو داخل اتاقک رشد در سه درجه حرارت در ۱۸ ، ۲۵، ۳۰ درجه سانتی‌گراد، درجه نوری و رطوبت فوق بررسی شد. براساس نتایج حاصل، با افزایش دما میزان پنج تغذیه سن شکارگر از پوره های شته سبز هلو افزایش پیدا کرد.