سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ساناز فرشباف طالبی – کارشناس ارشد دانشگاه تبریز گروه مهندسی شیمی
علیقلی نیائی – دکتری تخصصی دانشگاه تبریز گروه مهندسی شیمی و شیمی کاربردی

چکیده:

تبدیل متانول به اولفین ها یکی ازفرایندهای موردتوجه حدواسط درخصوص تبدیل گازطبیعی به محصولات باارزش پتروشیمیایی می باشد بنابراین ازلحاظ اقتصادی میتواند بسیارحائزاهمیت باشد ازیک طرف مطرح بودن این ترکیبات اولفینی به عنوان خوراک اصلی صنایع پتروشیمی و ازسوی دیگر وجود محدودیت منابع خوراک وابسته به نفت سبب شده است تا فرایند تبدیل متانول به اولفین ها ازنقطه نظر تامین خوراک واحدهای پتروشیمی درجهان اهمیت فراوانی پیدا کند مدلسازی و شبیه سازی درسالهای اخیر جایگاه خاصی را درفرایند های شیمیایی پیدا کرده است دراین کار پژوهشی فرایند تبدیل متانول به اولفین ها برروی کاتالیست ساپو -۳۴ دریک راکتور لوله ای بستر ثابت همدما به کمک دینامیک سیالات محاسباتی مدلسازی شد تاثیر دمای واکنش برای این فرایند مورد بررسی قرارگرفت با تغییر دمای واکنش از۳۲۰ تا ۴۴۰ درجه سانتیگراد به عنوان یک عامل موثر درتوزیع محصولات میتوان به درصدهای مختلفی ازاتیلن به عنوان محصول اصلی واکنش دست پیدا کرد که باافزایش دما مقدار اتیلن تولیدی و درصد تبدیل متانول افزایش می یابد