سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهناز فلاحتیان – گروه سرامیک، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایرا
حسین سرپولکی –
سیدمحمد میرکاظمی –

چکیده:

ترکیباتی با ساختار اسپینل به علت خواص ساختاری و فیزیکی منحصر بفرد همواره مورد توجه بوده اند. با مطرح شدن ساختارهای نانو وکاربردهای متعدد آنها به دلیل ایجاد خواص منحصر به فرد تلاش در تولید و سنتز نانوساختار این محصولات فزونی یافته است. در این تحقیق برای سنتز نانو اسپینل هرسینیت FeAl2O4از نیترات های آلومینیم و آهن استفاده شد و از ساکاروز و پلی وینیل الکل به عنوان یک زمینه پلیمری استفاده شد. پیش ماده حاصل ، در اتمسفر هوا پیش پخت شد و محصول بدست آمده در اتمسفر احیا حرارت دهی شد جهت بررسی اثر دمای پیش پخت و دمای پخت بر سنتز هرسینیت، ابتدا در دمای پیش پخت ثابت ۱۰۰۰ دمای پخت تغییر یافت و سپس جهت بررسی اثر دمای پیش پخت در دمای پخت ثابت ۰۰ دمای پیش پخت تغییر داده شد. نتایج پراش اشعه ایکس نشانداد که دمای پخت مناسب که منجر به تشکیل اسپینل تک فاز در این روش میشود در حدود۹۰۰بوده و کمترین دمای لازم جهتپیشپخت نمونهها۵۰۰میباشد. همچنین تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی مشخص کرد که اندازه ذرات در نمونهها در حدود ۳۰ تا ۱۰۰ نانو متر میباشد