سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صاحبعلی منافی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود باشگاه پژوهشگران جوان
شهرزاد شریعتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
سیدحسین بدیعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

چکیده:

دراین مقاله سنتز نانوذرات دی اکسید تیتانیوم از تیانیوم تتراایزوپروپوکساید و n پروپانول با استفاده از روش هیدرو ترمال گزاش شده است نمونه ها دردماهای ۱۴۰ ، ۱۶۰ و ۱۸۰ و ۲۰۰ درجه سانتیگراد تهیه شدند با استفاده از تکنیکهای SEM XRD میزان تاثیر دما برنوع فاز مورفولوژی واندازه دانه پودر حاصل بررسی شده است نتایج نشان دادکه بهترین دما جهت سنتز دی اکسید تیتانیوم به روش هیدروترمال ۱۸۰ درجه سانتیگراد و اندازه دانه پودر حاصل کهدر حدود ۲۳ نانومتر می باشد همچنین نتایج نشان داد که با افزایش دما اندازه ذرات افزایش می یابد.