سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا نظرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
مهدی دهقان بنادکی – استادیار گروه مهندسی علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ته
حمید امانلو – دانشیار و استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
حمیدرضا میرزایی الموتی – دانشیار و استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده:

این مطالعه در مجتمع گاوداری بیجین وابسته به بنیاد مستضعفان واقع در شهر ری, جاده تهران – قم تقاطع حسن آباد انجام شد. به منظور تعیین اثرات دفعات دوشش بر عملکرد از ۶۶ رأس گاو هلشتاین در یک طرح بلوک کامل تصادفی استفاده شد. گاوها به دو تیمار چهار بار و شش بار دوشش اختصاص داده شدند و هر تیمار شامل ۳۳ گاو هلشتاین بود. تیمارها به مدت ۳ ماه اعمال شد و بعد از آن تمامی گاوها به مدت ۲ ماه ۳ بار در روز دوشیده شدند. دفعات دوشش اثر معنی داری بر روی تولید شیر نداشت (۰۵/۰<P). گاوهای چهار بار در مقایسه با گاوهای شش بار وضعیت بدنی (BCS) پائین تری داشتند(۰۱/۰ > P). تغییرات وزن در گاوهای چهار بار منفی و در گاوهای شش بار مثبت بود(۰۱/۰ > P). به طور کلی گاوهای شش بار دوشش از نظر وضعیت بدنی و وزن بدن در وضعیت مناسب تری بودند