سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

لیلی قدملی – انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، شعبه بین الملل دانشگاه ع
ناهید سالارکیا – انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، شعبه بین الملل دانشگاه ع
فرید زایری –
لیلا صباغیان راد –

چکیده:

تمرینات شدید و فشرده ورزشکاران، باعث کاهش قدرت سیستم ایمنی ، افزایش احتمال ابتلا به عفونتهای بخش فوقانی دستگاه تنفسی ، ناراحتی های گوارشی و به دنبال آن خستگی مزمن و کاهش کارایی ورزشکار می شود. مطالعات معدودی در مورد تاثیر مواد پروبیوتیک درارتقای سیستم ایمنی و بهبود کارایی ورزشکاران در دوره تمرینات ورزشی و در مسابقات صورت گرفته است. هدف از این بررسی تعیین اثر دریافت ماست پروبیوتیک بر سلامت دستگاه تنفسی و گوارشی دختران نوجوان شناگر استقامتی تهرانی در سال ۱۳۸۸ بود.روش اجرای این مطالعه مداخله ای از نوع تجربی، تصادفی کنترل شده با دارونما بود. نمونه های مورد بررسی ۴۶ دختر شناگر ۱۱ تا ۱۷ ساله عضو تیم های قهرمانی استخرهای تهران، شرکت کننده در مسابقات ۴۰۰ و ۸۰۰ مترکرال سینه در سال ۸۸- ۱۳۸۷ بودند. افراد به طورتصادفی به ۲ گروه تقسیم شدند. در طی دو ماه ( ۸هفته)، یکی از گروهها (گروه مداخله) دریافت کننده ماست پروبیوتیک پگاه همراه نهار و شام و گروه دوم (گروه کنترل با دارونما) دریافت کننده همزمان مقدار مشابه از ماست معمولی بود. در تمام طول ۸ هفته از همه آزمودنی ها خواسته شد تا علائم گوارشی ، عفونتهای تنفسی، میزان تمرینات به متر ، مصرف دارو و میزان مصرف فراورده توصیه شده را روزانه در پرسشنامه های مربوطه ثبت کرده و از خوردن ماست و سایر فراورده های پروبیوتیکی خارج از برنامه طرح اجتناب کنند. تجزیه و تحلیل آماری داده ها توسط نرم افزار (Version 17) انجام شد.متوسط تعداد روزهای سپری شده با بعضی ازعلائم عفونتهای تنفسی از جمله خس خس و گوش درد در گروه مداخله وگروه کنترل به ترتیب ۲/۴ روز در برابر ۴/۳ روز (p-0/024) و ۰/۵۲ روز در برابر ۱/۶ روز (p-0/008) از نظر آماری معنی دار بود. میانگین تعداد دفعات ابتلا به عفونت های تنفسی و ناراحتی های گوارشی در گروه مداخله وگروه کنترل به ترتیب ۱ روز در برابر ۱/۴ روز (p-0/009) و ۰/۹ روز در برابر ۰/۶ روز (p-0/05) از نظر آماری معنی دار بود. در متوسط مدت زمان ابتلا به عفونتهای تنفسی و ناراحتیهای گوارشی در دو گروه مورد مطالعه پس از ۸ هفته مداخله تفاوت معنی دار دیدهنشد. مصرف ماست پروبیوتیک باعث کاهش تعداد دفعات ابتلا به برخی علائم عفونت های تنفسی و کاهش طول دوره درگیری با بعضیاز علائم همچون خس خس و گوش درد شد. کاهش علائم مشکلات گوارشی ورزشکاران به دنبال مصرف این نوع ماست از لحاظ آماری معنی دار نبود. انجام مطالعات بعدی برای بررسی نقش پروبیوتیک ها بر وضعیت سلامت تغذیه ای و عملکرد ورزشکاران در رشته های مختلف ورزشی ضروری به نظر می رسد.