سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سونیا زبردست – دانشجوی کارشناس ارشد ابیاری و زهکشی دانشگاه تهران
علی رحیمی خوب – دانشیار گروه ابیاری وزهکشی
پریسا صابری – دانشجوی کارشناسی ارشد ابیاری و زهکشی دانشگاه تهران

چکیده:

با افزایش تغییرات فشار مجاز در طراحی لوله فرعی سیستم های ابیاری بارانی فشار مورد نیاز سیستم و عدم یکنواختی پخش ابپاش ها بیشترشده و هزینه های تامین انرژی و تلفات آب بیشتری به دنبال دارد از طرفی اگر لوله های فرعی با تغییرات فشار مجاز کمتری طراحی شوند یکنواختی ابیاری بهتر فشار مورد نیاز سیستم کمتر ولی هزینه در واحد سطح خرید لوله ها بیشتر خواهد شد بهینهکردن افت فشار با توجه به حداقل هزینه در طراحی و اجرای سیستم های ابیاری بارانی توجیه پذیر است دراین تحقیق مزارع نمونه سیستم ابیاری بارانی جابجایی با دست با تغییرات فشار مجاز ۵ ، ۱۵ ، ۲۰ ، ۲۵ و ۳۰ درصد برای کشت یونجه درمنطقه خوزستان طراحی شدند. طراحی بصورتی بود که در دوره حداکثر مصرف یک لوله فرعی یک قطعه از کل مزرعه را ابیاری کند قیمت تامین آب برای واحد سطح مزارع فوق با توجه هزینه های اولیه و جاری برمبنای قیمتهای سال ۱۳۸۸ و در نرخ بهره های مختلف برآورد شدند.