سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

طیبه رسولی – کارشناس مهندسی، بازرسی و نظارت کیفیت و ایمنی خط و ابنیه- شرکت بهره بردا
سیدمحمود عمادی –

چکیده:

با توجه به مشکلات موجود در درز ریل ها و خرابی های زودرس ناشی از آن ها در سیستم خط و ناوگان،این نقطه همواره جز نقاط بحرانی خطوط ریلی به شمار می آید. لذا ارائه راهکاری جهت کاهش میزان ریسک عبور ناوگان ریلی از محل درز ریل بسیار حائز اهمیت می باشد. شبیه ABAQUS در این پژوهش با استفاده از روش المان محدود و لحاظ نمودن تئوری هرتز، بار دینامیکی عبوری از روی ریل در نرم افزارسازی گردیده و تماس چرخ و ریل در دو وضعیت درز ریل مورب و درز ریل عمودی که در حال حاضر در خطوط ریلی کشور استفاده می شود، با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که تنش های ایجاد شده در شبیه سازی درز ریل عایق دار مورب کمتر از درز ریل عمودی بوده است و وضعیت درز ریل مورب توزیع تنش مناسب تری را ایجاد می نماید بدین ترتیب با کاهش تنش تماسی چرخ و ریل و بهبود وضعیت توزیع آن در درز ریل مورب از احتمال وقوع خطر و در نتیجه از میزان خطر پذیری عبور ناوگان ریلی از محل درز ریل ها به شکل قابل ملاحظه ای کاسته خواهد شد