سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الیار کاوسیان – دانشجوی کارشناسی ارشد معدن، دانشگاه یزد
علیرضا یاراحمدی – استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد
جواد غلام نژاد – استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد

چکیده:

تونل های آبی از اهمیت بالایی برخوردار می باشند. بررسی پایداری سیستم های نگهداری این تونل ها با توجه به زمان استفاده این تونل ها که از اکثرا مادام العمر می باشند، از اهمیت بالایی برخوردار است. پروژه انتقال آب نوسود کرمانشاه که با هدف انتقال آب از منطقه کرمانشاه به خوزستان احداث شده است بعلت عبور از مناطق کوهستانی از گزینه تونل استفاده می شود. حفاری این تونل بصورت مکانیزه ی دو سپره و نگهداری آن با استفاده از لاینیگ می باشد. بررسی پایداری سیستم های قطعات بتنی پیش ساخته اغلب بدون در نظر گرفتن درزه های موجود مابین رینگ های بتنی صورت می پذیرد. که با توجه به مشاهدات صورت گرفته در محیط های اجرایی شکست در این رینگ های بتنی در فشاری کمتر از مقاومت های بتنی و در محل تماس درزه ها مشاهده می شود. در این مقاله سیستم های نگهداری توسط نرم افزار( FLAC(3D شبیه سازی شده و نتایج حاصله با نتایج حاصل از شبیه سازی سیستم نگهداری بصورت یک پوسته ی استوانه ای مقایسه و ارزیابی شد. ماکزیمم جابجایی از بررسی رینگ ها همراه با در نظر گرفتن درزه ها ۸ میلی متر بدست آمد که با نتایج حاصل از اندازه گیری های برجاهماهنگی بیشتری داشت.