سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدایمان علوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک
سالم بعنونی – استادیار دانشگاه آزاد دزفول

چکیده:

خنک کن میانی شرکت پتروشیمی فجر واقع درمنطقه ویژه اقتصادی ماهشهر که دریک شرایط دمایی خاص و همراه با رطوبت و هوای شرجی کار می کنند با استفاده از داده های طراحی و داده های تجربی و به کمک روابط حاکم و نرم افزار مطلب شبکه عصبی شبیه سازی ترمودینامیکی شد و رفتا رتجهیز برحسب متغیرهای ورودی و خروجی مدلسازی و به شبکه عصبی آموزش داده شد همچنین اثر دبی هوای ورودی به کمپرسور برراندمان آیزنتروپیک راندمان ایزوترمال و توان مصرفی هرمرحله با ثابت درنظر گرفتن سایرمتغیرهای ورودی و تغییر دبی هوای ورودی براساس حداقل و حداکثر دبی هوای ورودی که درطول یک سال به کمپرسور وارد شده بود مورد بررسی قرارگرفت و ملاحظه شد که به ازای یک کیلوگرم برثانیه افزیاش دبی جرمی راندمان ایزنتروپیک مرحله اول و دوم تقریبا ۵ درصد افزایش می یابد توان مصرفی برای مرحله اول ۲۴ وات افزایش و برای مرحله دوم ۴۲ وات افزایش می یابد همچنین راندمان ایزوترمال ۲ درصد افزایش می یابد.