سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محبوبه اعوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
حسین جلالی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد دامغان،گروه علوم و صنایع غذایی
عبدالرضا محمدی نافچی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد دامغان،گروه علوم و صنایع غذایی، واحد بایوپ

چکیده:

ترکیبات فنلی گروه بزرگی از مواد طبیعی گیاهی شامل فلاونوئیدها، تانن ها و آنتوسیانین و … می باشند که معمولا در میوه ها، سبزیجات، برگ ها،آجیل ها، دانه ها، ریشه و در سایر قسمت های گیاه دیده می شوند. در تمامی گیاهان، فعالیت آنتی اکسیدانی با میزان ترکیبات فنلی رابطه مستقیم دارد. مطالعات نشان می دهد که بالا بودن ترکیبات فنلی دلیل عمده بالا بودن فعالیت آنتی اکسیدانی بعضی ازعصاره ها است. نقش کلیدی ترکیب های آزاد در چندین مقاله گزارش شده لازم به ذکر است که ترکیبات فنلی به عنوان دهنده هیدروژنهای رادیکالهای فنلی به عنوان حذف کننده های سنتزی و جهت ارتقا امنیت غذاییعمل نموده لذا به عنوان یک آنتی اکسیدان موثر عمل می کنند. باتوجه به اثرات نامطلوب آنتی اکسیدان تمایل به جایگزینی آنها با آنتی اکسیدان طبیعی وجود دارد. با توجه به بومی بودن گیاه سنا در ایران، دسترسی آسان و ارزان و مصرف دارویی این گیاه های دور در کشور، این مطالعه می تواند مقدمه ای جهت استفاده عملی از عصاره های این گیاه )منبع ترکیبات فنلی ) به عنوان آنتیاز زمان اکسیدان در صنایع غذایی و دارویی باشد تا بدین طریق هم مقرون به صرفه باشد و هم گامی جهت اعتلای بهداشت و ایمنی غذایی جامعه برداشته شود. در این پژوهش ترکیبات فنلی برگ سنا توسط حلال متانول با غلظت های ۰۵،۰۵ و ۰۵ درصد به روش پرکولاسیون استخراج شد. سپس میزان کل ترکیبات فنولی موجود در عصاره به روش فولین سیوکالتیو تعیین گردید. ارزیابی رابطه ی بین میزان ترکیبات فنلی و خلوص حلال، نشان داد که توان بیشترین ترکیبات فنلی را از عصاره سنا به کمکبا افزایش میزان خلوص حلال ترکیبات فنلی عصاره نیز افزایش می یابد. بدین ترتیب می حلال خالص استخراج نمود و به عنوان منبعی برای ترکیبات فنلی و در نهایت ترکیبات آنتی اکسیدانی معرفی نمود