سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عبدالمجید اسدی – دکتری زمین شناسی (تکتونیک) هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
حاتم قنبری – دانشجوی دکتری زمین شناسی (تکتونیک ) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شما
جهانبخش احسانی – کارشناس ارشد زمین شناسی (تکتونیک) شرکت سهامی آب منطقه ای کهگیلویه و بو
اسما نیکونژاد – کارشناس ارشد زمین شناسی (تکتونیک) دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیق

چکیده:

منطقه چمشیر در جنوب استان کهگیلویه و بویراحمد و در جنوب شرقی شهرستان گچساران در محدوده طولهای ۵۰درجه و ۵۵ دقیقه و ۱۳ تا ۵۰درجه و ۵۴ دقیقه و ۰۶ و عرضهای ۳۰درجه ۰۹ دقیقه و ۰۵ ثانیه تا ۳۰درجه و ۰۹ دقیقه و ۴۵ واقع شده است و رودخانه زهره از این منطقه می گذرد با توجه به این که سد مخزنی چمشیر در این محدوده د رحال احداث می باشد اندیسهای مورفوتکتونیکی و وضعیت دبی رودخانه در بالا دست و پایین دست محور سد مورد بررسی قرارگرفته مطالعات انجام شده نشان دهنده فعالیت شدید تکتونیکی منطقه مورد بررسی است و همچنین اندازه گیری دبی نشان از افت حدود ۱۵% دبی رودخانه در اطراف ساختگاه به علت عملکرد گسل دارد.