سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا پورواعظی روکرد – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
بهزاد قربانی –
سیدمحمدجواد میرزایی –
محمدرضا نوری امامزاده ئی –

چکیده:

کمبود آب آبیاری با کیفیت مناسب یکی از مهمترین مشکلات در مناطق خشک و نیمه خشک است که وسعتی حدود یک سوم جهان را در بر دارد. در مناطقی که آب شیرین کمیاب است، نیاز فزاینده ای برای استفاده از آب با کیفیت پایین وجود دارد. در این راستا تلاش های زیادی توسط محققان برای کاهش شوری و افزایش کیفیت آب های نا متعارف همچون آب های شور و لب شور صورت گرفته است. هدف از این تحقیق حدف یون های کلسیم، کلر و منیزیم با استفاده از خاک اره معمولی، خاک اره اصلاح شده توسط اسید کلریدریک (HCl) و خاک اره اصلاح شده توسط سدیم هیدروکسید (NaOH) می باشد. نتایج نشان داد که بیشترین جذب کلر در تیمار خاک اره اصلاح شده توسط سدیم هیدروکسید به میزان۴/۲۹ درصد اتفاق افتاده است. خاک اره معمولی با جذب ۴۸ درصدی یون کلسیم عملکرد بهتری نسبت به خاک اره های اصلاح شده در جذب این یون از خود نشان داد. نتایج نشان دادکه تنها تیماری که قادر به جذب منیزیم از آب شور است خاک اره اصلاح شده توسط اسید کلریدریک می باشد. میزان حذف منیزیم توسط این تیمار ۵/۱۰ درصد می باشد.