سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیداحسان علوی – دانشجوی کارشناسی ارشد
امین رضا نقره آبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اهواز
سیدایمان علوی – کارشناس مکانیک

چکیده:

ناپایداری نانوعملگرهای الکتروستاتیکی دوسرگیردار دراین تحقیق موردمطالعه قرارگرفته است اثر خاصیت الاستیک تیرونیروی محوری پسماند برخیز تیرو ولتاژ الکتریکی درحالت ناپایداری که از پارامترهای اساسی درطراحی عملگرهای الکتروستاتیکی محسوب می شود با استفاده ازروش عددی رانگ – کوتا استخراج می شود در مدلسازی نیروهای الکتروستاتیکی که برعملگر اعمال می شود اثر میدان الکتریکی جانبی نیز دراین تحقیق لحاظ می شود دراینتحقیق ملاحظه می شود که با افزایش اثر خاصیت الاستیک تیرونیروی محوری پسماند ولتاژ الکتریکی در حالت ناپایداری افزایش می یابد.