سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر پورمعلم – دکترای حمل ونقل وترافیک، عضو هیاًت علمی دانشکده حمل ونقل، دانشگاه ا
سعید توفیق نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه اصفهان

چکیده:

یکی از ستون های اصلی آنچه توسعه پایدار نامیده می شود، ایجاد سامانه حمل ونقل پایدار است. در یک دید کلان، هر رفت و آمد و سفری تاثیر خاص خود را بر کل جهان برجای می گذارد و بنابراین هر جابه جایی می بایستی بیشترین کارآیی را چه از نظر هزینه و سود و چه از نظر سازگاری با محیط زیست داشته باشد. حمل و نقل بار و مسافر در درون و بین شهرها نیاز به امکانات زیر بنایی مانند جاده ای، ریلی، هوائی و دریائی دارد و فراهم آوردن یا استفاده از این امکانات باید به گونه ای باشد که با کمترین هزینه بیشترین کارآیی را داشته باشند. به دلیل ارتباط گسترده سیستم حمل ونقل با سایر بخش های صنعتی و خدماتی برنامه ریزی و بهره برداری از سیستم دارای پیچیدگی های زیادی است و همچنین تصمیم گیری در شرایط بحران یک دیگر از ابعاد مورد نیاز در حمل ونقل است. برای دستیابی به نوعی سیستم پایدار که بتواند تمامی جنبه های اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی جوامع امروزی را در نظر داشته باشد. در ابتدا نیاز به تعریف درستی از مسئله پایداری در حمل ونقل داریم. در این مقاله سعی شده است: (۱) دیدگاه های مختلف حمل ونقل پایدار و کاستی های هر یک، (۲) دیدگاه مسئله اساسی در ایجاد سیستم حمل ونقل پایدار و (۳) نقش حمل و نقل پایدار در تصمیم گیری در شرایط بحران و (۴) جنبه های مختلف راهکارهای ایجاد یک سیستم پایدار بررسی شود.