سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبداله جعفریان – دانشگاه علم و صنعت ایران، شرکت توزیع نیروی برق تبریز
شهرام جدید – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

هدف برنامه ریزان شرکت های توزیع استفاده از استراتژیهای برنامه ریزی جدید شبکه برای تامین اقتصادی رشد بار و تغذیه مشترکین با منابع تغذیه قابل اطمینان می باشد. افزایشدرخواست توان از طرف مشترکین از یک طرف و جنبه های زیست محیطی استفاده از انرژیهای تجدید پذیر از طرف دیگرشرکت های توزیع را برای نصب واحدهای تولیدی کوچک و پراکنده DG1به عنوان گزینه اقتصادی جدید و ابزاری برای حل مسئله توسعه شبکه توزیع و رشد بار سوق می دهند. مطالعات پخش بار ابزار بسیار سودمند برای طراحی ، توسعه و برنامه ریزی اقتصادی و بهره برداری از سیستم های قدرت می باشد. در شبکه های توزیع به واسطه شرایط خاص و توپولوژیکی شبکه استفاده از روشهای سنتی مانند روش نیوتن رافسون و یا گوس سایدل مناسب نمی باشند. در این مقاله ابتدا به روشهای سنتی موجود برای پخشبار در سیستم های توزیع اشاره شده و سپس الگورتیم جدیدی برای پخشبار سه فاز نامتقارن با استفاده از مدل های مختلفDG ارایه می گردد. پس از آن اثر حضور انواع مدلهایDG بر روی سیستم تست ۳۷ شینIEEE به صورت گره هایPQ و PV بر روی نامتعادلی ولتاژ و جریان ،افت ولتاژ و تلفات بررسی و تاثیر اثر هر کدام از مدلها بررسی خواهند شد.