سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حکیمه نجمی زاده – دانشجوی کار
کمال احمدی – عضو هیئت علمی بخش گیاه پزشکی – دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرما

چکیده:

ترکیبات گیاهی مشتق شده از گیاهان جای گزینه‌های بالقوه آفت کش ها می‌باشد . این ترکیبات در طبیعت به راحتی تجزیه شده و برای موجودات غیر هدف و انسان کم خطر هستند و در نتیجه برای استفاده در کشاورزی پایدار می‌تواند مناسب باشد . در این میان عصاره های گیاهی جهت کنترل حشرات مفید هستند . ازاین‌رو در این تحقیق آزمایشگاهی اثرات حشره کشی عصاره اتانولی ۶۰ میکرو لیتر در میلی لیتر میوه چریش و دانه اسفند برروی حشرات ۲-۱ و ۶-۵ روزه تریپس پیاز مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش در شرایط دمایی ۲۵ ۱ درجه سانتی‌گراد ، رطوبت نسبی ۶۰ ۱۰ در صد و ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی به روش اسپری تست انجام گرفت . لازم به توجه است که در تیمار شاهد از اتانول استفاده ‌شد . نتایج نشان داد که در این غلظت پس از ۷۲ ساعت در صد تلفات حشرات ۲-۱ روزه تریپس پیاز در تیمار عصاره اتانولی میوه چریش و دانه اسفند ۹۹/۹ در صد بوده در حالی که تلفات حشرات ۵-۶ روزه در تیمار عصاره اتانولی میوه چریش و بذر اسفند به ترتیب ۸۷ و ۹۹% تعیین گردیده. با توجه به نتایج آزمایش، عصاره های این دو گیاه می‌تواند به عنوان یک حشره کش کم خطر برای کنترل تریپس پیاز توصیه شوند.