سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

طیبه قاسم پور – گروه فیزیک ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه گیلان،رشت
سید محمد روضاتی – گروه فیزیک ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه گیلان،رشت
صابر فرجامی شایسته – گروه فیزیک ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه گیلان،رشت

چکیده:

در این مقاله لایه های نازک ۲SnO توسط تکنیک تبخیر اشعه الکترونی در غیاب اکسیژن ودر د مای C250 تهیه شده اند و بعد از تهیه اکسیداسیون نمونه ها درمحیط هوادر دماهای ۲۰۰ ، ۳۰۰ ، ۴۰۰ و۵۰۰ درجه سانتیگراد برای زمان ۱h انجام گرفته ومیزان تغییرات در خواص اپتیکی والکتریکی و اندازه دانه ها تحت تاثیر دمای محیط بررسی شده است که در اغلب موارد به سبب بهتر شدن ساختار کریستالی وکاهش مرز دانه خواص لایه بهبود می یابد. لایه ها توسط سیستم ۶VACUUM COATING UNIT MODEL 15F روی زیر لایه های ازجنس سودا لایم در دمای C 250 تهیه گشته و انیلینگ در کوره در محیط هواصورت گرفته است.برای مشخصه یابی نمونه ها از UV VISIBLE برای خواص اپتیکی لایه ها واثر هال برای بررسی خواص الکتریکی استفاده شده است.