سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیداحسان علوی – دانشجوی کارشناسی ارشد
امین رضا نقره آبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اهواز

چکیده:

بررسی اثرحرارت برناپایداری عملگرهای الکتروستاتیکی دوسرگیردار درابعادنانو با استفاده از روش عددی رانگ – کوتاه دراین تحقیق مورد مطالعه قرارگرفته است دربررسی نانوعملگر درحالتی که ولتاژ الکتریکی اعمال نمی شود به تیر حرارت داده می شود و اثر ان برخیز تیرونیروی کازیمیر درحالت ناپایداری که از پارامترهای اساسی درطراحی نانوعملگرهای الکتروستاتیکی محسوب می شود مطالعه خواهد شد سپس اثر حرارت برولتاژ الکتریکی درلحظه ناپایداری بررسی می گردد دراین تحقیق ملاحظه می شود که با افزایش حرارت نیروهای درونمولکولی کازیمیر و ولتاژ الکتریکی درلحظه ناپایداری کاهش می یابند اما خیز درحالت ناپایداری تغییر محسوسی نمی یابد.