سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی CNG

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

صادق بختیاری – ۱- استاد دانشگاه آزاد خوراسگان- دانشکده تحصیلات تکمیلی
مرتضی یزدانی – ۲- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان – دانشکده اقتصاد و علوم اداری
پژمان محمدی – کارمند شرکت گاز استان اصفهان

چکیده:

امروزه انرژی نقش برجسته ای در دستیابی به رشد و توسعه پایدار دارد. قیمت گاز طبیعی مانند هر کالای اقتصادی دیگر از عوامل موثر در میزان مصرف آن است. اهمیت و نقش انرژی در رشد و توسعه اقتصادی باعث شده که مطالعات زیادی در خصوص تقاضا و قیمت گذاری انرژی صورت بگیرد. آنچه در مباحث مرتبط با مصرف و تقاضای انرژی اهمیت دارد اطلاع از الگوی مصرفی افراد و جامعه، میزان حساسیت و عکس العمل آنها نسبت به تغییر هر یک از عومل موثر بر مصرف می باشد.در این مطالعهبا استفاده از داده های سالانه که از ترازنامه انرژی کشور استخراج شده اند و با استفاده از تکنیک مدلسازی تعدیل جزئی که حالت خاصی از روش کلی ARDL است به تخمین تابع تقاضای پویا گاز طبیعی پرداخته و اثر تغییر قیمت ناشی از حذف یارانه ها را بر مصرف گاز طبیعی در کوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این نتایج همچنین نشان می دهد که مناسبترین و ضروری ترین راه برای اصلاح الگوی مصرف گاز برای خانوار ها حذف یارانه ها می باشد. به طوری که در کوتاه مدت تغییر یک درصدی قیمت ۱۱/. درصد مصرف را تحت تاثیر قرار می دهد. در بلند مدت یک در صد تغییر قیمت در حدود ۲۵/. درصد مصرف را تحت تاثیر قرار می دهد.