سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی یزدانی – دانشگاه اصفهان، دانشکده اقتصاد

چکیده:

روند زمانی مصرف برق در کشور نشان می دهد که الگوی مصرف برق در کشور ناپایدار می باشد. رشد دائمی مصرف برق که عمدتا از تخصیص یارانه زیاد به آن نشات گرفته، توانایی شبکه برق رسانی ایران را برای تامین تقاضا با مشکل مواجه کرده است. بسیاری از فعالیت های اقتصادی در هر جامعه نیازمند مصرف برق و به طور کلی انرژی هستند. به همین علت مشاهده می شود که با افزایش سطح زندگی و صنعتی سازی مصرف برق نیز افزایش می یابد. در این مطالعه برای بررسی رفتار مصرفی و حساسیت مصرف کنندگان بخش های مختلف نسبت به تغییر قیمت بر مصرف برق از روش های اقتصاد سنجی پانل استفاده شده است. بخش های مصرفی خانگی، تجاری، صنعتی و کشاورزی ( به عنوان مقاطع زمانی) در طول دوره زمانی سالانه ۱۳۴۶ تا ۱۳۸۷ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که تقاضای برق هم از سیاست های قیمتی و هم درآمدی تأثیر می پذیرد ولی تأثیر سیاستهای درآمدی بیشتر از سیاستهای قیمتی است. بخش تجاری بیشترین تاثیر را از سیاست های قیمتی و بخش صنعتی بیشتین تاثیر را از سیاست تغییر درآمد می پذیرد.