سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امین افراسیابی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
داوود محبی کلهری –
عبدالرضا صمیمی –
محمد میراولیایی –

چکیده:

دراین مطالعه اثر پارامترهای حجم بستر آندو غلظت نمک طعام برروی عملکرد پیل سوختی میکروبی دو محفظه ای هوا – کاتد بررسی شده است خوراک ورودی که حاوی باکتری های وحشی هوازی و بی هوازی بوده بصورت پیوسته از تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه سیستان و بلوچستان تامین گردید حجم گرافیت درسه سطح۳ و ۱/۶۹۷×۱۰-۳M3 به ترتیب معادل با ۱۵۰ و ۱۲۰ و ۹۰ گرم وزن مرطوب گرافیت بررسی گردید غلظت نمک طعام نیز در سه سطح ۰/۱ و ۰/۳ و ۱ مولار بررسی شد افزایش حجم بستر آند باعث افزایش توان تولیدی پیل شد افزایش غلظت نمک طعام تا ۰/۳ مولار باعث افزایش توان تولیدی شده اما افزایش بیشتر آن باعث کاهش توان گردید با توجه به نتایج این تحقیق حجم گرافیت مورد استفاده درآندو کاتد و غلظت نمک طعام درکاتد درت وان تولیدی پیل سوختی میکروبی موثر است