سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسلم فطری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، باشگاه پژوهشگران جوان،همدان، ایرا
حبیب اله اسدی – کارشناس زراعت وتولید دانه های روغنی جهادکشاورزی شهرستان کبودراهنگ
محمد هادی فرجی آرمان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، باشگاه پژوهشگران جوان،همدان، ایرا

چکیده:

براساس نتایج طرح تحقیقاتی بر آورد خسارت و ارزیابی و روش های مختلف مبا رزه با بیماری شانکررایزوکتونیایی سیب زمینی طرح تحقیقی ترویجی در سه تیمار در شرایط واقعی تولید در مزارع کشاورز تولید کننده سیب زمینی واجد آلودگی طبیعی به قارچ عامل بیماری شانکر رایزوکتونیایی سیب زمینی بررسی گرد ید. منطقه اجرای طرح در مزرعه ای در شهرستان ک و بدر آهنگ در قطعاتی به مساحت یک و نیم هکتار در مزرعه اجرا می گردد تیمار های آزمایش شامل تیمار شاهد یعنی روش معمول کشاورزان ( ضد عفونی بذور سیب زمینی باسم قارچ کش رورال TS به میزان یک کیلو گرم به ازای هر تن ) و دو تیمار کنترل بیماری شامل جوانه دار کردن بذور از کشت همراه با ضد عفونی دیگری جوانه دار کردن بذور قبل از کشت بدون ضد عفونی می باشداین تیمار ها در دو قسمت مجزا و یکسان مزرعه هر یک به وسعت ۰٫۵ هکتار اعمال گردید. ضمنا به منظور ارزیابی سود آوری اثرات طرح هزینه و درآمد حاصله از تیمار ها و شاهد برآورد گردید. تیمارهای آزمایش شامل تیمار شاهد یعنی روش معمول کشاورزان ( ضد عفونی بذور سیب زمینی با قارچ کش دورال تی اس به میزان یک کیلو گرم به ازای هر تن بذر ) برداشت شد و مقدار ۳۰٫۶ تن در هکتار عملکرد داشت. در تیمار دو شامل جوانه دار کردن بذور قبل از کشت بدون ضد عفونی پس از برداشت به مقدار ۳۱٫۸ تن در هکتار بدست که نتیجه می گیریم در تیمار اول نسبت به تیمار شاهد به میزان ۱٫۲ تن در هکتار افزایش محصول را داشتیم تیمار دیگری جوانه دار کردن بذور با ضد عفونی بود که پس از برداشت و وزن کردن آن به مقدار ۳۴٫۶ تن در هکتار عملکرد داشتیم. در تیمار دوم نسبت به تیمار شاهد به میزان ۴ تن در هکتار افزایش محصول را داشتیم.