سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدحسن جوارشکیان – دانشیار گروه مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
میلاد کاظمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا پیشرانش
طاها جودکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا پیشرانش
مصطفی زاهدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا پیشرانش

چکیده:

راکتهای هیبریدی از نظر امنیتی و عملکردی نسبت به راکتهای سوخت مایع و جامد مزایایی دارند که سبب گسترش استفادها ز آنها درکاربردهای فضایی شده است با وجود مزایایی چون امنیت، قابلیت روشن و خاموش شدن مکرر هزینه پایین طراحی و ساخت و قابلیت تغییرتراست پایین بودن نرخ پسروی سوخت عملکرد سیستم و به تبع آن قابلیت بکارگیری درمقاصد نظامی و غیرنظامی را به چالش می کشد دراین تحقیق چندین نوع سوخت مختلف به منظور بررسی نقش آنها درنرخ پسروی به کمک روشهای عددی مورد مطالعه قرارگرفته اند. درپایان مشاهده شد که برای سوختهایمختلف روند تغییرات ضربه ویژه با نسبت اکسیدایرز به سوخت یک روند ثابت دارد همچنین پس از شبیه سازی عددی مشخص شد که هریک از این سوخت ها دربازه ای از نسبت اکسیدایزر به سوخت نسبت فشار بالاتر و به تبع آن نرخ پسروی بالاتری بدست میدهند.