سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد سلاجقه – دانشیار بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
ادیبه پورطاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، بخش عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
امید رسولی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، بخش عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این تحقیق، سازه بلندی با استفاده از نرم افزار s مدل شده است تا تاثیر جرم سنگینروی رفتار لرزه ای این سازه مورد ارزیابی قرار گیرد.همچنین یک میراگر جرمی تنظیم شدهTMD) که وسیله جذب انرژی غیر فعال است جهت کاهش اثر بار بادها در سازه های بلند بکار برده می شود.این میراگر معمولا در طبقه بالای سازه نصب و با تغییر رفتار دینامیکی سازه، پاسخ آن را بهبود می بخشد.در نهایت به بررسی تغییر مکان نسبی و شتاب طبقات می پردازیم