سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید ابراهیمی زاده – اهواز، فرهنگ شهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، دانشکده فنی و مهند
محمد شیشه ساز – اهواز، بلوار گلستان، دانشگاه شهید چمران، دانشکده فنی و مهندسی، گروه

چکیده:

در این مقاله، حل دقیق برای تعیین توزیع تنش در پوسته ی استوانه ای نازک کامپوزیت چندلایه نامتقارن متأثر از تغییرات دما و جذب رطوبت ارائه شده است. با توجه به روابط حاکم بر چندلایه های کامپوزیت و معادلات حاکم بر پوسته های استوانه ای نازک و با در نظرگرفتن رفتار ماده مورد بحث نسبت به تغییرات دما و اثرات جذب رطوبت، روابطی جهت تعیین تغییر شکل ها و تنش های ایجاد شده در کل پوسته حاصل می شود. اساس استخراج معادلات، تئوری کلاسیک ورق ها و پوسته ها می باشد. از بررسی های انجام شده نتیجه می شود که تغییرات دما و جذب رطوبت تأثیر بسزایی بر میزان تنش ها در جهات مختلف دارند. همچنین نتیجه می شود این عوامل ت أثیرات بستگی بسزایی به لایه بندی دارد