سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امید بهنیا – اهواز فرهنگ شهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
محمد شیشه ساز – اهواز بلوار گلستان، دانشگاه شهید چمران، دانشکده فنی و مهندسی گروه م

چکیده:

در این مقاله به بررسی اثر جذب رطوبت بر توزیع تنش در ورق مستطیل شکل ساخته شده از موادFGM پرداخته شده است. ورق بر روی تکیه گاه ساده قرار داشته و تحت بارگذاری مکانیکی و تغییر دما می باشد. خواص مکانیکی ورق بطور پیوسته در جهت ضخامت تغییر می نمایند. تحلیل بر مبنای تئوری کلاسیک ورق ها و روش ن اویر می باشد. عامل جذب رطوبت و تغییرات دما بر خیز و تنش های وارده بر ورق FGM موثر می باشند در نتیجه لحاظ ننمودن آنها می تواند موجب خطا در برآورد خیز و تنش گردد