سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نوید وفا – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران،دانشکده فنی ،دانشگاه گیلان
مصطفی صادق نژاد – دانشجوی کارشناسی عمران،دانشکده فنی،دانشگاه گیلان
پیمان ایوبی – کارشناسی عمران،دانشکده فنی،دانشگاه گیلان

چکیده:

مرغوبیت و کیفیت بتن ضمن آنکه به خواص مکانیکی آن مربوط است،به دوام و پایداری آن نیز ارتباط دارد .موضوع دوام وپایداری بتن در مقابل عوامل خارجی که ممکن است در آب و هوا و خاک موجود باشد بسیار مهم است. سوالات تحقیق: در این مقاله اقدام به بررسی میزان اثر بخشی خاکستر به عن وان جایگزین مناسب برای سیمان در دوام و پایداری بتن در محیط های آبی پرداخته شده است. روش تحقیق: در این تحقیق به منظور بررسی میزان جذب آب،نمونه های مکعبی بتنی که در آنها سیمان با درصدهای مختلف خاکستر با اندازه متوسط ذرات ۹۵ و ۵ میکرون جایگزین شده ساخته شدند .همچنین برای بررسی نفوذ یون کلر نمونه های دیگری با درصدهای مختلف خاکستر تهیه شدند. نتیجه گیری: با توجه به آزمایشات انجام یافته روی نمونه های مختلف ، نتایج نشان میدهد که جایگزینی سیمان با ۱۰ % خاکستر با اندازه ۵ میکرون بهینه ترین تاثیر را در کاهش سرعت،درصد و ضریب جذب آب دارد که با افزایش زمان عمل آوری این تاثیر بیشتر میگردد. در مورد نفوذ یون کلر نیز نتایج نشان میدهد که افزایش میزان خاکستر این نفوذ را کاهش به میزان قابل توجهی کاهش میدهد.