سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم پاسالار – دانشجویان کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز- دانشگاه آزاد ا
بتول رضایی – دانشجویان کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز- دانشگاه آزاد ا
محمود دژم – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده:

علف هرز سلمه تره جزء علفهای هرز مهم به شمار می رود و دانه های آن دارای خواب اولیه است. خواب بذر معمولاً در مبارزه با علفهای هرز مشکلاتی را فراهم می کند. پژوهش حاضر سعی در یافتن روشی موثر در شکستن خواب بذور و تحریک جوانه زنی آنها را دارد در این تحقیق اثر تیمارهای مختلف از جمله ۱- آب مقطر ۲- جیبرلیک اسید +۵۰ ppm آب مقطر ۳- جیبرلیک اسید +۱۰۰ppm آب مقطر ۴- جیبرلیک اسید +۲۰۰ppm آب مقطر ۵- نیترات پتاسیم + آب مقطر ۶- نیترات پتاسیم+ جیبرلیک اسید ۵۰ppm -7 نیترات پتاسیم+ جیبرلیک اسید ۱۰۰ppm و ۸- نیترات پتاسیم+ جیبرلیک اسید ۲۰۰ppm بر جوانه زنی بذور سلمه تره با استفاده از یک طرح کاملا تصادفی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که تقریبا همه تیمارها نسبت به شاهد در افزایش درصد جوانه زنی تاثیر داشته است و نور نسبت به تاریکی مطلق تاثیر معنی داری در افزایش درصد جوانه زنی داشت. افزودن نیترات پتاسیم، تاثیر معنی داری بر افزایش درصد جوانه زنی این گونه نداشت.