سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسماعیل اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
محمدمهدی علی نیا – استاددانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
معصومه قلی پور – دانشجوی دکتری سازه

چکیده:

دیوار برشی فولادی SPSWs یک سیستم اقتصادی و کارآمد مقاوم در برابر بارهای جانبی به ویژه زلزله است مطالعات گذشته برروی رفتار دیوارهای برشی فولادی نشان دهنده بحرانی بودن رفتار ستون دراین سیستم می باشد در روشهای طراحی براساس ظرفیت ابعاد مقطع ستون افزایش چشمگیری می یابد یکی از شیوه های پیشنهاد شده برای کاهش ابعاد ستون استفاده از سیستم مهاربازویی به شکل خرپای افقی یا تیر با سختی خمشی زیاد در دهانه های کناری دیوار برشی است دراین مقاله تاثیر افزایش سختی خمشی یک یا چند تیر دردهانه های کناری دیوار برشی فولادی بر کاهش نیروهای وارده به ستونهای آن مورد بررسی قرارگرفته است به منظور مدلسازی دیوار برشی فولادی ازمدل نوارهای کششی در نرم افزار اجزا محدود ABAQUS استفاده شده و با توجه به صحت سنجیانجام شده مدل نواری دقت قابل توجهی در نمایش رفتار دیوار برشی فولادی دارد.