سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اعظم حبیبی پور – کارشناس ارشد منابع طبیعی آبخیزداری
علی طالبی – استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
محمدرضا اختصاصی – دانشیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد

چکیده:

پهنه های آبرفتی نتیجه عملکرد دوره های بارانی طی سالهای متمادی می باشند که اصلی ترین نقش این عرصه ها بویژه در مناطق پایکوهی اقالیم خشک و نیمه خشک جذب هرز آب ناشی از بارش می باشد برداشت از پهنه های آبرفتی و اراضی حاشیه و بستر مسیل های مناطق خشک و نمیه خشک جهت تامین شن و ماسه طی سالهای اخیر توسعه چشمگیری داشته است در حالیکه این اقدام غیراصولی ضمن افزایش عملکرد انواع فرسایش اثرات نامطلوبی برتغذیه آب خوانها و اجزا بیلان آبی حوزه اعمال خواهد نمود مضاف بر آن فراوری پهنه های مورد برداشت مستلزم مصرف بالای آب در پروسه تولید می باشد در همین ارتباط استان یزد نیز به لحاظ دارا بودن وسیع ترین و عمیق ترین نهشته های آبرفتی دوره کواترنر از پتانسیل مطلوبی در زمینه ذخایر شن و ماسه برخوردار است.