سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید سمندی زاده شوشتری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
سیدحبیب موسوی جهرمی – دانشیار گروه سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی قمشی – استاد گروه سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

حوزه ابریز دز و کارون با مساحت ۶۵۵۰۰ کیلومتر مربع پرآب ترین حوزه های آبریز ایران می باشند که ضمن دارا بودن پتانسیل قاب لتوجه در تولید انرژی و کمک به توسعه اراضی دشت خوزستان بسیار سیلابی بوده ودر طول سالیان اراضی مختلف را تحت تاثیر قرار داده است این موارد طرح ریزی مجموعه شانزده سدی بر روی رودخانه کارون و دز با هدف تولید انرژی برقابی کنترل سیلاب و مدیریت منابع آب را موجب گشته است دراین مطالعه با کمک مدل WEAP سیستم سدهای حوزه کارون و دز در دو حالت سدهای موجود ودر حالت توسعه کامل شبیه سازی و مورد بررسی قرارگرفت درهرکدام از دو حالت مذکور ۹ سری از احتمالات مختلف وقوع دبی در شاخه های اصلی و میان حوزه ها درنظرگرفته شده که مجموعا هجده سناریو ی شبیه سازی را شامل می شود.