سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی مدیریت انرژی در صنایع نفت و گاز

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرخنده سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
امیر صرافی – استادیار بخش مهندسی شیمی، دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه شهید باهنر ک
حسن هاشمی پور – دانشیار بخش مهندسی شیمی، دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه شهید باهنر کر

چکیده:

با توجه به اینکه واکنش اکسیداسیون کاتالیستی دی اکسید گوگرد به تری اکسید گوگرد یک واکنش به شدت گرماده می باشد، دراین مقاله به بررسی اثر توزیع دما در ضمن این فرایند در راکتور کاتالیستی بستر ثابت درحین تولید اسید سولفوریک برطبق آمار بدست آمده از کارخانه تولیداسید سولفوریک مجتمع مس سرچشمه رفسنجان پرداخته می شود. نتایج بدست آمده در این بررسی تطبیق خوبی با موارد تجربی داشته است.