سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای صنعت توریسم

تعداد صفحات: ۳۲

نویسنده(ها):

سعید دایی کریم زاده – دکتری اقتصاد هیئت علمی دانشگاه آزاد خوراسگان
محبوبه السادات امیرشاکرمی – کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه آزاد خوراسگان

چکیده:

امروزه جهانگردی و گردشگری مفهوم و جریانی کاملا متفاوت با گذشته پیدا کرده است زمینه ی اقتصادی آن بیش از پیش افزایش یافته است توسعه ی صنعت توریسم برای کشورهای د رحال توسعه که با معضلاتی چوننرخ بیکاری بالا محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجه هستند از اهمیت فراوانی برخوردار است بنابراین حداقل به منظور تنوع بخشیدن به منابع رشد اقتصادی و درآمدهای ارزی و همچنین ایجاد فرصتهای جدید شغلی و درنتیجه کاهش فقر و بهبود سطح زندگی توسعه صنعت توریسم دارای اهمیت است . از آنجا که نابرابر درآمدی یکی از معضلات اساسی کشورهای در حال توسعه است دراین تحقیق ارتباط صنعت توریسم و نابرابری درآمدی را در کشورهای گروه D-8 و در دوره زمانی ۲۰۰۵-۱۹۹۰ را به روش داده های تابلویی به بوته ازمون گذاشته شد.