سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

مجید صامتی – دکتری اقتصاد هیئت علمی دانشگاه اصفهان
محبوبه امیرشاهکرمی – کارشناسی ارشد اقتصاد
وجیهه افضلی ابرقویی – دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

امروزه جهانگردی و گردشگری مفهوم و جریانی کاملا متفاوت با گذشته پیداکرده است زمینه ی اقتصادی آن بیش از پیش افزایش یافته است توسعه ی صنعت توریسم برای کشورهای در حال توسعه که با معضلاتی چون نرخ بیکاری بالا محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجه هستند از اهمیت فراوانی برخوردار است بنابراین حداقل به منظور تنوع بخشیده به منابع رشد اقتصادیو درآمدهای ارزی و همچنین ایجاد فرصتهای شغلی ودرنتیجه کاهش فقر و بهبود سطح زندگی توسعه صنعت توریسم دارای اهمیت است از آنجا که فقر و نابرابری درآمدی یکی از معضلات اساسی کشورهای در حال توسعه است در این تحقیق ارتباط صنعت توریسم و فقر و همچنین صنعت توریسم و نابرابری درآمدی را درکشورهای گروه D-8 و در دوره زمانی ۲۰۰۵-۱۹۹۰ را به روش داده های تابلویی به بوته آزمون گذاشته شد.