سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی فرامرزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد
هادی مهرپویا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گروه زراعت
داود حسن پناه – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
شهرام شاهرخی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

در شرایط طبیعی گیاهان عالی خشکی زی در نزدیکی ساحل دریا که آبهای شور و شیرین با همدیگر مخلوط می شوند یا در اثر جزرومد ها جای یکدیگر را می گیرند با غلظت های بالای نمک روبرو می شوند در رابطه با زمینهای کشاورزی نفوذ نمکهای طبیعی حاصل از رسوبات دریایی مربوط به وقایع زمین شناختی می تواند باعث ورود نمک به زمینهای زراعی شده و آن را را برای کشاورزی نامساعد نماید دراین تحقیق اثر ماده ضد استرس اوت سالت و چهار سطح شوری روی تعداد و وزن مینی تیوبر رقم سیب زمینی اگریا بررسی شد و شاخصهای تحمل به تنش محاسبه شدند آزمایش بصورت طرح فاکتوریل برپایه کاملا تصادفی با سه تکرار در شاریط گلخانه در سال ۸۹ اجرا شد که شام لماده ضد اسرس شوری در دو سطح صفر و ۲/۵ دره زار و فاکتور دوم شوری در چهار سطح صفر، ۲۰ ، ۴۰ و ۶۰ میلی مولار کلرید سدیم بود